Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Nazwa jednostki administracyjnej:
„STOMATOLOGIA SROKOSZ” S.C.
UL.ŁUCZKIEWICZA 7
43-246 STRUMIEŃ

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na:

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS nr 62/2016
    • aparat rtg stomatologiczny punktowy STERN 70 firmy CEFLA
    • aparat rtg stomatologiczny pantomograficzny z przystawką cefalometryczną HYPERION X9 firmy CEFLA
  • uruchamianiu pracowni rentgenowskiej – decyzja PWIS nr 62/2016

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierzy indywidualnych - w ciągu minionych 12 miesięcy (od 1.01.2020 - 31.12.2020) zmierzona dawka efektywna wyniosła: 0,4 mSv.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

  • pracownicy: 20mSv/rok,
  • ogół ludności: 1mSv/rok.

Uwaga:
Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Kontakt

Stomatologia Srokosz

ul. St. Łuczkiewicza 7

43-246 Strumień

Godziny pracy

Pon.- Czw. 9:00 - 19:00

Pt. 9:00 - 15:00

Prosimy o rejestrację telefoniczną

(033) 857 16 66

604 50 30 34

Udogodnienia dla pacjentów

Gabinet przyjazny osobom niepełnosprawnym

Możliwość płatności kartą

Klimatyzacja

Muzyka relaksacyjna